Procura
Procura
categorias
Conta
Informacion
Privacidade
Compras:   0 Productos
Español INGLES ALEMAN GALLEGO CATALAN
 

A tenda de informatica está totalmente concenciado da utilización e do tratamento, debe achegar datos Persoales e nos termos do Regulamento legal existente nela, implantouse dentro da súa organización dun sistema para preservar a seguridade, integridade e confidencialidade considerados datos persoais.

Para elo ademais de cumplir integramente con todo-los e cada un dos requerimentos dispostos pola Ley Organica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, garantiza un uso non so legal senon leal dos datos personais asi como un sistema adecuado para ejercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelacion e oposición dispostos xa na mencionada Ley Organica.

A contratación por parte dos usuarios dos servicios prestados nesta páxina, implica o consenso expreso de ista para o uso, tratamento e cesión de datos a toda-las entidades que directa e indirectamente teñan relaccions profesionais para a presentacion de dito servizo as empresas o GRUPO que ponderan formarse no seu debido momento.

A tenda de informatica ha acomodar todos os datos dos seus usuarios nunha base de datos que visam é a xestión, control, prevención e mantemento da servizo a ser prestado.

Este ficheiro, enche todos os requisitos e garantías previstas na lexislación sobre protección de datos. A tenda de informatica só buscar só os datos persoais dos usuarios, sendo los en todos os momentos adecuados, pertinentes e non excesivos. usuarios autorizados A tenda de informatica recabara unicamente e exclusivamente os datos personais dos usuarios, sendo estos en todo momento adecuados, pertinentes e non excesivos. Os usuarios autorizan a A tenda de informatica a tratar automatizadamente os seus datos personais personais informandolle asi mesmo que pode dirixirse o Dpto do registro de datos. A tenda de informatica para ejercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelacion e oposición.

A tenda de informatica comprometese o cumplimento da sua obligación de guarda e custodia, a confidencialidad e privacidad dos datos transmitidos. A tenda de informatica adquire o compromiso de adoptar as medidas de seguridade impostas pola Ley de Proteccion de datos no nivel correspondente asi como adoptar as medidas necesarias para evitar a sua alteración, perdida o acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnología.

De conformidade co disposto na politica de privacidad da Tenda de informatica, faise constar que calquera persoa podera ejercitar os seus dereitos de acceso, rectificación o cancelacion a traves dende esta mesma web no apartado "Miña Conta".


Desarrollada por